Choose your country

Renz e-Line elektronisk fastighetsbox

MONTERING, START OCH INTRODUKTION

Renz erbjuder professionell montering på plats utförd av auktoriserade montörer. På så sätt säkras optimal funktion hos produkten. Efter idrifttagning visar vi paketboxanläggningen med dess många funktioner och erbjuder utbildning i användning av internetportalen www.myrenz.com.

Renz service- och underhållsavtal

Vi lämnar er inte i sticket efter köpet utan rekommenderar att ni tecknar ett service- och underhållsavtal som Renz Service GmbH kan erbjuda.
Utöver regelbundna programvaruuppdateringar och tillgång till internetportalen erbjuder vi även en underhållsplan för anläggningen. Dessutom hanteras produktrelaterade reklamationer professionellt efter att garantiperioden löpt ut, beroende på leveransomfånget. Vi bistår gärna med rådgivning så att ni kan välja rätt service- och underhållsavtal.

Innehåll (exempel):

  • Åtkomst till onlineportalen för administration och boende
  • Programvaruuppdateringar av de köpta processerna
  • Regelbunden kontroll på plats (mekanisk och elektronisk)
  • Förlängd garanti
  • Rengöring och skötsel
  • Reparationer efter garantiperiodens slut