VÅNINGSREGISTER

Vi har våningsregister som passar alla trapphus

Ska det målas om i trapphuset eller har det gamla våningsregistret gjort sitt? Register med plats för 1 till 4 A4-ark till både små och stora portar.