Choose your country

myRENZbox

PAKETBOXANLÄGGNING FÖR BYGGARBETSPLATSER

Få säkra leveranser av material och verktyg till byggarbetsplatsen.

MOBIL myRENZbox PAKETBOXANLÄGGNING FÖR  BYGGARBETSPLATSER

Stora eller små leveranser – myRENZbox paketboxar kan hantera alla storlekar och former – även mobilt.

Hos Renz kan du skräddarsy den lösning som uppfyller dina krav på hantering av leverans, förvaring och avsändning på din byggarbetsplats, eftersom myRENZbox kan integreras i befintliga ERP-system och passersystem.

Kravet på förvaring av stora mängder byggmaterial växer hela tiden och gränserna för vad som kan lagras flyttas kontinuerligt. Utvecklingen av integration av teknologi i produkter och förfiningen av befintliga processer sker nästan på daglig basis. Mottagning och sändning av byggmaterial, uthyrning av utrustning eller internt logistik, leverans av kritiska delar eller effekter som ska repareras eller underhållas är goda exempel.

Se nedanstående information om de olika paketrum som kan integreras i det intelligenta myRENZbox-systemet. Sortimentet är mångsidigt och kan anpassas för att uppfylla dina specifika krav, oavsett vilka produkter det rör sig om.

Skräddarsy din myRENZbox