Choose your country

myRENZbox-portalen – www.myrenz.com

Portalen för operatör – central hantering av systemen

Med myRENZbox portalen www.myrenz.com för operatörer kan flera brev- och paketlådesystem hanteras centralt. För-
utom att tilldela och återkalla åtkomstbehörigheter möjliggör portalen hanteringen av myRENZbox digitala namnskyltar och dörrklockor bekvämt från kontoret.

Man slipper nyckelhantering och det mödosamma manuella bytet av konventionella namnskyltar. Dessutom har fastighetsförvaltningen tillgång till aktuell information om systemets användning och status.

Fördelar för operatör:

 • Enkel administration av flera brev- och paketlådesystem från kontoret
 • Tilldelning och återkallande av åtkomstbehörighet för användare
 • Tilldelning av brevlådor, myRENZbox digitala namnskyltar och dörrklockor till boende
 • Gränssnittsintegration med befintlig hyresgästförvaltnings- system, som t.ex. ERP-system och programvara från bost adsindustrin är möjlig (tillval)
 • Aktivering och deaktivering av logistikprocesser
 • Enkel administration av flera brev- och paketlådesystem från kontoret
 • Tilldelning och återkallande av åtkomstbehörighet för användare

Boende och kunder

myRENZbox-portalen gör det möjligt för boende att använda systemet bekvämt från lägenheten – från hantering av personuppgifter till godkännande av leverans och hämtning.

Bekväm användning från soffan
myRENZbox portalen www.myrenz.com för boende säkerställer tidsbesparande användarhantering. Tack vare integrerade logistikprocesser kan leveranstillstånd ges till de deltagande paketleverantörerna. Transaktionerna loggas. Hanteringen av egna uppgifter och genereringen av en individuell PIN-kod för leveranser och upphämtning från andra tjänsteleverantörer är också möjligt.

Fördelar för boende och kunder,

 • Visa leveransstatus (leverans/hämtning)
 • Hantering av personuppgifter
 • Meddelandefunktion via e-post, SMS eller push-meddelande1) kan ställas in
 • Aktivering/utfärdande av leveranstillstånd till paketleverantörer
 • Generering av individuella PIN-koder för leveranser och hämtningar från andra tjänsteleverantörer (t.ex. myRENZbox tvättservice, lokal leveranstjänst)
 • Boende kan själv ställa in ”Ingen reklam tack!” via www. myrenz.com när myRENZbox digitala namnskylt