Choose your country

Renz Tenant Portal

Renz Tenant Portal är ett kraftfullt men enkelt gränssnitt där brukaren själv hanterar sin användardata och sina inställningar.

 

Genom Tenant Portal kan brukaren av myRENZbox-produkter hantera sin användardata och sina inställningar:

  • Notifikationsinställningar för paketförsändelser
  • Reklam inställningar på digitala namnskylten på myRENZbox e-Line
  • Egen pin-kod
  • Pin-kod för inleveranser och returer
  • E-post och mobiltelefonnummer
  • Loggar

 

Renz Tenant Portal

 

Naturligtvis understödjer Tenant Portal GDPRs krav på möjlighet till radering och portabilitet av användardata.

 

Kontakta oss för mer information!